PROJEKT

Digitala produkter utvecklade av konsulter med spetskompetens. 

Utvecklingen av en ny e-handel byggd i Magento gav Hidroxa Medical möjligheten att ta sitt företag till nästa nivå.

Robinize är ett SaaS bolag som tillhandahåller en AI-baserad SEO-plattform byggd för att underlätta skrivprocessen för alla typer av contentskapare.

Kalmar var i behov av att digitalisera sina kvalitetssäkringsprocesser för att effektivisera sin verksamhet. Tillsammans byggde vi en app som digitaliserade processen, och avsevärt underlättade arbetsprocessen. 

Vi utvecklade en unik integrationsplattform som möjliggjorde för fastigshetsägare att enklare skapa boendeappar samt koppla på fler integrationer till sina existerande boendeappar.